[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 

101599 Index : บันทึกหลังการสอน ของ นาย อัยยริช เผิอทะนา : วิชางานเกษตร ป 4
 
101599 Board  Not logged in. Login.
  
Author วิชางานเกษตร ป 4
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-09:50 GMT+7  
เชิญครับ

  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-10:28 GMT+7  
20 พ.ย. 2552
เกษตร ป 4 สอนเรื่องความหมายประโยชน์ของปุ๋ย โดยครูใช้การอธิบายและให้นักเรียนออกมาเขียนประโยชน์ของปุ๋ยบนกระดาน เมื่อเสร็จแล้วครูอธิบายเพิ่มเติมจากนั้นให้ทำงาน นักเรียนตั้งใจทำดี แต่จะมีบางคนที่พูดมากแต่ก็ทำงานไปด้วย เมื่อเสร็จครูถามทีละคนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไป โดยให้นักเรียนมานั่งเก้าอี้ข้างครูแล้วให้หันหลังให้กระดาน นักเรียนก็จะตอบประโยชน์ได้บางข้อ นักเรียนเห็นว่าสนุกก็จะมาแย่งกันนั่งเก้าอี้ข้างคุณครูแล้วให้ครูตั้งคำถาม ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือดีทีเดียว


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-11:25 GMT+7  
27 พ.ย. 2552
เกษตร ป 4 สอนเรื่องประเภทของปุ๋ย มีนักเรียนบางคนเล่นตะกร้อและไปตัดผมมาทำให้เริ่มเรียนช้าไป 15 นาที ในการเรียนการสอนครูอธิบายเรื่องประเภทของปุ๋ยนักเรียนตั้งใจฟังพอสมควร จากนั้นครูให้ใบงานแล้วให้นักเรียนไปสำรวจสิ่งที่จะนำมาเป็นปุ๋ยได้ในบริเวณโรงเรียน ก็จะมีนักเรียนบางคนลงไปสำรวจบางคนไม่ลงไปเพราะจำได้ว่ามีอะไรตรงไหนยังไงบ้าง เมื่อนักเรียนนำมาส่งครูก็จะถามเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับประเภทปุ๋ย นักเรียนก็จะตอบได้เป็นส่วนใหญ่จะมีบางคนที่เป็นเด็กพิเศษที่จะตอบคำถามไม่ค่อยได้ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-21:57 GMT+7  
18 ธค 2553
เกษตรป 4 สอนเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วันนี้นักเรียนขาดไปจำนวนมากเนื่องจากครูพี่เลี้ยงนำเด็กไปเต้นแอโรบิค ทำให้เหลือนักเรียนอยู่ไม่ถึงครึ่งห้อง นักเรียนที่เหลือก็ตั้งใจเรียนดีมาก แล้วทำงานส่งทันเวลา ส่วนนักเรียนที่ไม่อยู่ ครูได้ฝากฝานให้กับนักเรียนที่อยู่ เพื่อที่จะนำไปให้เด็กที่ไม่อยู่ทำงานส่งจะได้ไม่ขาดงานนี้


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-21:59 GMT+7  
25 ธค 2553
เกษตรป 4 วันนี้สอนเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก โดยวันนี้ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เพื่อที่จะให้ทำปุ๋ยหมักบริเวณหลังอาคารเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก จะมีบางคนที่ไม่ค่อยช่วยเพื่อนทำงาน การควบคุมชั้นเรียนเมื่อนำเด็กออกมาเรียนนอกห้องจะลำบากมากเพราะสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางจะทำให้ควบคุมชั้นเรียนยาก แต่ก็พยายามจำกัดพื้นที่จะช่วยให้ควบคุมนักเรียนได้ดีขึ้น


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-22:03 GMT+7  
14 มค 2553
เกษตรป 4 วันนี้สอนเรื่อง การเตรียมดินปลูกไม้ดอก โดยครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มใช้เด็กเก่งกลางอ่อน คนที่ทำก็จะทำคนที่ไม่ทำก็ไม่ค่อยช่วยเพื่อนทำงาน ครูจึงต้องให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มคอยช่วยดูอีกแรงหนึ่ง เมื่อทำงานเสร็จ นักเรียนขึ้นห้องเลยไม่ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ ครูจึงให้นักเรียนที่เหลือ 2-3 คนช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-22:06 GMT+7  
22 มค 2553
เกษตร ป 4 วันนี้สอนเรื่อง ขั้นตอนการปลูกไม้ดอก โดยให้นักเรียน 4 กลุ่มช่วยกันปลูกไม้ดอกในถาดเพาะกล้า แต่ละกลุ่มจะมีบางคนที่ไม่ช่วยเพื่อนทำงาน ครูจึงให้หัวหน้าเช็คชื่อคนที่ไม่ช่วยเพื่อนทำงาน เมื่อนักเรียนปลูกเสร็จแล้ว ช่วยกันยกโต๊ะยกเก้าอี้ แต่ไม่ได้ช่วยกันทำความสะอาดพื้น ครูต้องเรียกกลับมาทำความสะอาดจนเสร็จจึงปล่อยขึ้นห้องได้


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-22:09 GMT+7  
12 กพ 2553
เกษตรป 4 วันนี้สอนเรื่อง การดูแลรักษาไม้ดอก วันนี้ใช้รูปภาพในการประกอบการอธิบายเมื่ออธิบายเสร็จให้นักเรียนวาดภาพการดูแลรักษาไม้ดอก ซึ่งนักเรียนสามารถวาดส่งได้ภายใน 10 นาที จากนั้นครูจึงปล่อยนักเรียนเพราะว่าวันนี้มีประชุมการเข้าค่ายลูกเสือ ทำให้ต้องปล่อยก่อนเวลาถึง 45 นาที


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-22:17 GMT+7  
19 กพ 2553
เกษตรป 4 วันนี้สอนเรื่อง ความหมายประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ โดยให้ทำเป็นงานกลุ่ม ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนจำนวน 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มเก่งกลางอ่อน โดยให้เด็กนักเรียนช่วยกันคิดความหมายและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ เมื่อเสร็จแล้วให้นำเสนอ วันนี้นักเรียนไม่สามารถนำเสนอได้เนื่องจากเวลาไม่พอ ครูจึงเลื่อนให้นำเสนอในชั่วโมงถัดไป


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote


Reply Zone
About Posting All Registered users can post new topics and replies to this forum
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.