[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
GameCivil Game Center ได้ Update Game ใหม่ๆ
มากมายกว่า 200 games เชิญร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ครับ
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 VIP Hosting    My Board    File2Go    My Game    Unitopic    Free Domain  
 

101599 Index : บันทึกหลังการสอน ของ นาย อัยยริช เผิอทะนา : วิชางานเกษตร ป 4
 
101599 Board  Not logged in. Login.
  

Close Ads Close
 Game Update
 [Play Now]


 
 
 
 
 
Author วิชางานเกษตร ป 4
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-09:50 GMT+7  
เชิญครับ

  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-10:28 GMT+7  
20 พ.ย. 2552
เกษตร ป 4 สอนเรื่องความหมายประโยชน์ของปุ๋ย โดยครูใช้การอธิบายและให้นักเรียนออกมาเขียนประโยชน์ของปุ๋ยบนกระดาน เมื่อเสร็จแล้วครูอธิบายเพิ่มเติมจากนั้นให้ทำงาน นักเรียนตั้งใจทำดี แต่จะมีบางคนที่พูดมากแต่ก็ทำงานไปด้วย เมื่อเสร็จครูถามทีละคนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไป โดยให้นักเรียนมานั่งเก้าอี้ข้างครูแล้วให้หันหลังให้กระดาน นักเรียนก็จะตอบประโยชน์ได้บางข้อ นักเรียนเห็นว่าสนุกก็จะมาแย่งกันนั่งเก้าอี้ข้างคุณครูแล้วให้ครูตั้งคำถาม ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือดีทีเดียว


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-11:25 GMT+7  
27 พ.ย. 2552
เกษตร ป 4 สอนเรื่องประเภทของปุ๋ย มีนักเรียนบางคนเล่นตะกร้อและไปตัดผมมาทำให้เริ่มเรียนช้าไป 15 นาที ในการเรียนการสอนครูอธิบายเรื่องประเภทของปุ๋ยนักเรียนตั้งใจฟังพอสมควร จากนั้นครูให้ใบงานแล้วให้นักเรียนไปสำรวจสิ่งที่จะนำมาเป็นปุ๋ยได้ในบริเวณโรงเรียน ก็จะมีนักเรียนบางคนลงไปสำรวจบางคนไม่ลงไปเพราะจำได้ว่ามีอะไรตรงไหนยังไงบ้าง เมื่อนักเรียนนำมาส่งครูก็จะถามเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับประเภทปุ๋ย นักเรียนก็จะตอบได้เป็นส่วนใหญ่จะมีบางคนที่เป็นเด็กพิเศษที่จะตอบคำถามไม่ค่อยได้ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-21:57 GMT+7  
18 ธค 2553
เกษตรป 4 สอนเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วันนี้นักเรียนขาดไปจำนวนมากเนื่องจากครูพี่เลี้ยงนำเด็กไปเต้นแอโรบิค ทำให้เหลือนักเรียนอยู่ไม่ถึงครึ่งห้อง นักเรียนที่เหลือก็ตั้งใจเรียนดีมาก แล้วทำงานส่งทันเวลา ส่วนนักเรียนที่ไม่อยู่ ครูได้ฝากฝานให้กับนักเรียนที่อยู่ เพื่อที่จะนำไปให้เด็กที่ไม่อยู่ทำงานส่งจะได้ไม่ขาดงานนี้


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-21:59 GMT+7  
25 ธค 2553
เกษตรป 4 วันนี้สอนเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก โดยวันนี้ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เพื่อที่จะให้ทำปุ๋ยหมักบริเวณหลังอาคารเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก จะมีบางคนที่ไม่ค่อยช่วยเพื่อนทำงาน การควบคุมชั้นเรียนเมื่อนำเด็กออกมาเรียนนอกห้องจะลำบากมากเพราะสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางจะทำให้ควบคุมชั้นเรียนยาก แต่ก็พยายามจำกัดพื้นที่จะช่วยให้ควบคุมนักเรียนได้ดีขึ้น


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-22:03 GMT+7  
14 มค 2553
เกษตรป 4 วันนี้สอนเรื่อง การเตรียมดินปลูกไม้ดอก โดยครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน โดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มใช้เด็กเก่งกลางอ่อน คนที่ทำก็จะทำคนที่ไม่ทำก็ไม่ค่อยช่วยเพื่อนทำงาน ครูจึงต้องให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มคอยช่วยดูอีกแรงหนึ่ง เมื่อทำงานเสร็จ นักเรียนขึ้นห้องเลยไม่ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ ครูจึงให้นักเรียนที่เหลือ 2-3 คนช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-22:06 GMT+7  
22 มค 2553
เกษตร ป 4 วันนี้สอนเรื่อง ขั้นตอนการปลูกไม้ดอก โดยให้นักเรียน 4 กลุ่มช่วยกันปลูกไม้ดอกในถาดเพาะกล้า แต่ละกลุ่มจะมีบางคนที่ไม่ช่วยเพื่อนทำงาน ครูจึงให้หัวหน้าเช็คชื่อคนที่ไม่ช่วยเพื่อนทำงาน เมื่อนักเรียนปลูกเสร็จแล้ว ช่วยกันยกโต๊ะยกเก้าอี้ แต่ไม่ได้ช่วยกันทำความสะอาดพื้น ครูต้องเรียกกลับมาทำความสะอาดจนเสร็จจึงปล่อยขึ้นห้องได้


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-22:09 GMT+7  
12 กพ 2553
เกษตรป 4 วันนี้สอนเรื่อง การดูแลรักษาไม้ดอก วันนี้ใช้รูปภาพในการประกอบการอธิบายเมื่ออธิบายเสร็จให้นักเรียนวาดภาพการดูแลรักษาไม้ดอก ซึ่งนักเรียนสามารถวาดส่งได้ภายใน 10 นาที จากนั้นครูจึงปล่อยนักเรียนเพราะว่าวันนี้มีประชุมการเข้าค่ายลูกเสือ ทำให้ต้องปล่อยก่อนเวลาถึง 45 นาที


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 20/02/2010-22:17 GMT+7  
19 กพ 2553
เกษตรป 4 วันนี้สอนเรื่อง ความหมายประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ โดยให้ทำเป็นงานกลุ่ม ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนจำนวน 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มเก่งกลางอ่อน โดยให้เด็กนักเรียนช่วยกันคิดความหมายและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ เมื่อเสร็จแล้วให้นำเสนอ วันนี้นักเรียนไม่สามารถนำเสนอได้เนื่องจากเวลาไม่พอ ครูจึงเลื่อนให้นำเสนอในชั่วโมงถัดไป


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote


Reply Zone
About Posting All Registered users can post new topics and replies to this forum
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Advertisement. Contact Us.