[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 

101599 Index : บันทึกหลังการสอน ของ นาย อัยยริช เผิอทะนา : วิชางานเกษตร ป 6
 
101599 Board  Not logged in. Login.
  
Author วิชางานเกษตร ป 6
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-09:49 GMT+7  
เชิญครับ

  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-10:19 GMT+7  
16 พ.ย. 2552
เกษตร ป 6 สอนเรื่องความหมายประโยชน์ของปุ๋ย ในชั่วโมงนี้มีนักเรียนหญิงไปหมักเหากันหลายคน ทำให้เหลือไม่กี่คนในห้องส่วนใหญ่จะเหลือแต่ผู้ชาย แต่ครูก็ยังทำการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำงานมาก โดยเฉพาะปราการ จากเทอมที่แล้วไม่สนใจเรียน แต่เทอมนี้ดูจะสนใจเรียนขึ้นมาบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะทำงานอย่างตั้งใจเมื่อครูสั่งงาน เมื่อครูถามประโยชน์ถามความหมาย ส่วนใหญ่สามารถบอกประโยชน์ของปุ๋ยได้ จะมีนักเรียนบางคนที่เล่นกัน เมื่อครูทำการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนก็เชื่อฟัง


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-11:15 GMT+7  
23 พ.ย. 2552
เกษตร ป 6 สอนเรื่องประเภทของปุ๋ย นักเรียนเหลือครึ่งห้องอีกแล้วเนื่องจากไปหมักเหากับทางนักศึกษาพยาบาลชุมชน แต่ทำการสอนต่อโดยให้นักเรียนที่ไปหมักเหาทำมาส่งทีหลัง ครูแจกใบงานให้นักเรียน แล้วครูสอนโดยการบรรยายให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบงาน นักเรียนจะตั้งใจฟังมาก เนื่องจากครูไม่เขียนบนกระดาน ตอนท้ายคาบครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของปุ๋ยส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามได้ดี จะมีบางคนที่ตอบไม่ค่อยได้ ครูจึงอธิบายเพิ่มเติมด้วย


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-09:49 GMT+7  
30 พย 2552
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมัก นักเรียนตั้งใจฟังและตั้งใจทำงานอย่างดี แต่จะมีทะเลาะกันข้ามหัวครู ครูจึงทำการอบรม5นาที เมื่อให้นักเรียนทำงานนักเรียนตั้งใจเรียนมาก ในช่วงท้ายชั่วโมงเรียน มีพยาบาลมาขอตัวนักเรียนมาทำแบบประเมินการหมักเหาและบางส่วนก็ไปซ้อมเต้นรำ และซ้อมทำอาหาร ทำให้เหลือนักเรียนไม่กี่คนท้ายชั่วโมงเรียน แต่ก็สามารถทำงานเสร็จส่งครบทุกคน


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-09:51 GMT+7  
14 ธค 2552
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องการทำปุ๋ยหมัก โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง บริเวณหลังอาคารเรียน วันนี้นักเรียนมาน้อยมาก เหลือไม่กี่คน ครูแบ่งเป็น 2 กลุ่ม นักเรียนที่ทำงานจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่วนนักเรียนหญิงจะบ่นกันมากว่าร้อนว่าไม่อยากทำ แต่ครูใช้คะแนนเป็นตัวกระตุ้นให้ทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้คะแนนนักเรียนจึงยอมทำ


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-09:53 GMT+7  
21 ธค 2552
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องประโยชน์ของไม้ดอก โดยวันนี้ให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง คนที่ชอบกันจะอยู่ด้วยกัน ทำให้ทำงานไว แต่จะมีกลุ่มอ่อนอยู่ 1 กลุ่มที่ทำเสร็จไม่ทันตามเวลา เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอ นักเรียนนำเสนอได้ดี แต่ก่อนออกจะมีการเกี่ยงกันออกมารายงาน ทำให้เสียเวลาเล็กน้อย


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-10:01 GMT+7  
28 ธค 2552
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอก โดยวันนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มครูจับกลุ่มให้นักเรียนเป็นเด็กเก่งกลางอ่อน ให้นักเรียนปลูกไม้ดอกในถาดเพาะกล้า เมื่อปลูกเสร็จให้นักเรียนทำแผนผังมโนทัศน์กับสิ่งที่ได้เรียนไป นักเรียนทุกกลุ่มสามารถเขียนแผนผังมโนทัศน์ได้ดีและนำเสนอได้ดีทุกกลุ่ม


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-10:12 GMT+7  
11 มค 2553
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องการปลูกไม้ดอกในแปลงปลูก แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มเดิมที่ทำงานจากคาบที่แล้วมา ช่วยกันนำไม้ดอกลงแปลงปลูกบริเวณแปลงเกษตรหลังอาคาร เมื่อให้นักเรียนทำนักเรียนมีการแบ่งงานกันทำดีขึ้นจากคาบที่แล้ว แต่ก็ยังมีคนบ่นให้เพื่อนในกลุ่ม ครูอธิบายการทำงานกลุ่มให้นักเรียนฟัง นักเรียนจึงทำงานวันนี้สำเร็จ


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-10:17 GMT+7  
25 มค 2553
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่อง ความหมายประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ วันนี้นักเรียนขึ้นมาเรียนช้ามากเลยไป เกือบ 20 นาที แล้วขึ้นมาเรียนก็พูดกันมาก ไม่มีมารยาทในการฟัง ครูจึงทำการอบรมไป 10 นาที แล้วจึงเริ่มเรียนต่อ วันนี้ให้นักเรียนระดมความคิดบอกประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ และให้มีการประเมินเพื่อนและประเมินตนเอง ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-10:20 GMT+7  
8 กพ 2553
เกษตรป 6 วันนี้สอนเรื่องประเภทของสัตว์ นักเรียนขึ้นมาเรียนช้าอีกแล้ว ช้าไป 15 นาที ครูจึงอบรมไป 10 นาที เมื่ออบรมเสร็จจึงเริ่มเรียน นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเมื่อถูกอบรมตอนต้นคาบ ทำให้ทำงานเสร็จไวเมื่อทำงานเสร็จมีนักเรียนหญิง 5 คนมาขอครูไปซ้อมนักเรียนอนุบาลในการแข่งกีฬาอนุบาล ครูจึงอนุญาตให้ไป ส่วนที่เหลือก็สามารถทำงานเสร็จส่งทันเวลา


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote


Reply Zone
About Posting All Registered users can post new topics and replies to this forum
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.