[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
GameCivil Game Center ได้ Update Game ใหม่ๆ
มากมายกว่า 200 games เชิญร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ครับ
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 VIP Hosting    My Board    File2Go    My Game    Unitopic    Free Domain  
 

101599 Index : บันทึกหลังการสอน ของ นาย อัยยริช เผิอทะนา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3
 
101599 Board  Not logged in. Login.
  

Close Ads Close
 Game Update
 [Play Now]


 
 
 
 
 
Goto page ( 1 | 2 Next Page )
Author วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-09:42 GMT+7  
เชิญครับ

  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-10:17 GMT+7  
16 พ.ย. 2552
กอท ป 3 สอนเรื่องการทำน้ำผลไม้ ในการสอนครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน โดยให้สองกลุ่มจับฉลากเพื่อจะให้ทำน้ำผลไม้ ระหว่างน้ำส้มค้นและน้ำมะพร้าว เมื่อจับฉลากเสร็จแล้ว นักเรียนบางคนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ แต่ถือว่าเป็นคำขาด จากนั้นครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาและทำงานส่งท้ายชั่วโมงเรียน นักเรียนมีความสนใจพอสมควรในการที่จะได้ทำน้ำผลไม้ในคาบหน้า


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-11:13 GMT+7  
23 พ.ย. 2552
กอท ป 3 สอนเรื่องการทำน้ำผลไม้ โดยคาบนี้ให้นักเรียนทำน้ำผลไม้บริเวณโรงอาหารใหม่ โดยครูเตรียมของมาให้ แล้วให้นักเรียนจ่ายเงินที่ครู เมื่อเอาของมาวางนักเรียนจะรุมดูของก่อน ครูต้องให้นักเรียนนั่งกอดอกแล้วอธิบายก่อน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มลงมือทำ นักเรียนจะแย่งกันทำจนครูต้องบอกให้แบ่งหน้าที่กันนักเรียนจึงแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อทำเสร็จครูชิมแล้วให้คะแนนโดยรวม จากนั้นให้นักเรียนทำความสะอาด นักเรียนจะไม่ค่อยช่วยกันทำความสะอาดครูว่ากล่าวตักเตือนแล้วให้มาทำความสะอาดจนเรียบร้อยถึงปล่อยกลับห้อง (ห่วงกินมากกว่าทำงาน)


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:30 GMT+7  
30 พย 2553
กอท ป 3 วันนี้สอนเรื่องการถนอมอาหาร นักเรียนเล่นกันหลังห้องตอนครูสอน ครูจับมาทำโทษหน้าห้องเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ทำให้คนอื่นๆก็จะเงียบ มีนักเรียนบางคนไปซ้อมรำ ทำให้เหลือนักเรียนเพียงไม่กี่คน แต่ครูก็สอนเท่าที่มี ส่วนคนที่ไปซ้อมรำครูให้งานไว้ที่รองหัวหน้าเพื่อให้นักเรียนกลับมาทำส่งได้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:33 GMT+7  
14 ธค 2553
กอทป 3 วันนี้สอนเรื่อง การทำผลไม้ดอง (มะม่วงดอง)วันนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ครูสุ่มให้นักเรียน วันนี้นักเรียนไม่มาเรียน 5 คน ทำให้ต้องจับกลุ่ม ขณะครูสาธิตนักเรียนข้างหน้าจะตั้งใจฟังส่วนข้างหลังไม่ค่อยฟังครูจึงใช้การเงียบนักเรียนก็จะเตือนกันเอง เมื่อสาธิตเสร็จครูให้แต่ละกลุ่มทำงานแต่ละคนจะแย่งกันทำ ไม่ค่อยทำงานเป็นกลุ่มครูจึงบอกวิธีการทำงานกลุ่มให้นักเรียน เมื่อทำเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนนำไปเก็บไว้ที่ห้อง เพื่อรอให้ครบกำหนดถึงจะเปิดทานได้


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:36 GMT+7  
21 ธค 2552
กอท ป 3 วันนี้สอนเรื่อง การประดิษฐ์ของเล่น ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน โดยวันนี้ให้นักเรียนร่วมกันคิดประดิษฐ์ของเล่นอะไรก็ได้ขึ้นมาหนึ่งชิ้น นักเรียนบางกลุ่มขอทำสองอย่าง ครูอนุญาตให้ทำได้ เมื่อคิดเสร็จครูให้นำเสนอแต่ละกลุ่มนำเสนอได้ดี แล้วท้ายชั่วโมงครูย้ำว่าต้องนำสิ่งของมาทำวันไหนเนื่องจากนักเรียนจะลืม


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:39 GMT+7  
28 ธค 2552
กอท ป 3 วันนี้สอนเรื่องการประดิษฐ์ของเล่น วันนี้ให้นักเรียนลงมือทำของเล่น โดยกลุ่มที่พร้อมส่งมีอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่ทำว่าว นอกนั้นทำไม่เสร็จ ต้องไปส่งอีกวันหนึ่ง อาจเนื่องด้วยเตรียมของมาไม่ครบ เพื่อนไม่ร่วมมือกันทำงาน ทำให้เสร็จไม่ทันกำหนดเวลาส่ง แต่ครูให้ส่งในวันต่อไปแต่คะแนนก็จะลดหลั่นตามกำหนดเวลา


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:41 GMT+7  
11 มค 2553
กอทป 3 วันนี้สอนเรื่อง การประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยให้ทำงานเป็นคู่ นักเรียนมักไม่อยากจะจับคู่กับเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ มีนักเรียนทะเลาะกันบ้าง แต่ก็สามารถทำงานได้ เมื่อเฉลยเสร็จนักเรียนขอให้ครูเล่าเรื่องผีให้ฟัง แต่เนื่องจากเวลาไม่พอ ครูจึงปล่อยนักเรียนให้ไปเรียนในวิชาต่อไป


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:44 GMT+7  
18 มค 2553
กอทป3 วันนี้สอนเรื่อง การประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ วันนี้ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดซึ่งนักเรียนช่วยกันระดมความคิดดีมาก จะมีเพียง 2-3 คนเท่านั้นที่ไม่ค่อยสนใจเรียนเล่นกัน ครูจึงทำโทษโดยการให้ไปวิ่งรอบสนาม 2 รอบ แล้วกลับมาเรียนใหม่ เมื่อครูแจกใบงานให้ทำนักเรียนตั้งใจทำมาก แต่จะมีเด็กนักเรียนทะเลาะกัน1 คู่ครูกล่าวตักเตือนแล้วให้ทำงานต่อ ทุกคนทำงานเสร็จส่งทันเวลาที่กำหนดให้


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:47 GMT+7  
25 มค 2553
กอทป 3 วันนี้สอนเรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ วันนี้มีนักเรียนตีกัน 1 คู่ เนื่องจากด่าพ่อล้อแม่กัน ครูจึงให้ผอทำโทษทั้งคู่ ส่วนคนอื่นๆตั้งใจทำงานดีมาก และทำงานไวเสร็จทันกำหนดส่ง เมื่อทำงานเสร็จครูใช้คำถามในการสรุปนักเรียนก็สามารถตอบคำถามตอนท้ายที่ครูถามได้ดี


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
Goto page ( 1 | 2 Next Page )


Reply Zone
About Posting All Registered users can post new topics and replies to this forum
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Advertisement. Contact Us.