[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 

101599 Index : บันทึกหลังการสอน ของ นาย อัยยริช เผิอทะนา : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3
 
101599 Board  Not logged in. Login.
  
Goto page ( 1 | 2 Next Page )
Author วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-09:42 GMT+7  
เชิญครับ

  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-10:17 GMT+7  
16 พ.ย. 2552
กอท ป 3 สอนเรื่องการทำน้ำผลไม้ ในการสอนครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน โดยให้สองกลุ่มจับฉลากเพื่อจะให้ทำน้ำผลไม้ ระหว่างน้ำส้มค้นและน้ำมะพร้าว เมื่อจับฉลากเสร็จแล้ว นักเรียนบางคนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ แต่ถือว่าเป็นคำขาด จากนั้นครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาและทำงานส่งท้ายชั่วโมงเรียน นักเรียนมีความสนใจพอสมควรในการที่จะได้ทำน้ำผลไม้ในคาบหน้า


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 02/12/2009-11:13 GMT+7  
23 พ.ย. 2552
กอท ป 3 สอนเรื่องการทำน้ำผลไม้ โดยคาบนี้ให้นักเรียนทำน้ำผลไม้บริเวณโรงอาหารใหม่ โดยครูเตรียมของมาให้ แล้วให้นักเรียนจ่ายเงินที่ครู เมื่อเอาของมาวางนักเรียนจะรุมดูของก่อน ครูต้องให้นักเรียนนั่งกอดอกแล้วอธิบายก่อน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มลงมือทำ นักเรียนจะแย่งกันทำจนครูต้องบอกให้แบ่งหน้าที่กันนักเรียนจึงแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อทำเสร็จครูชิมแล้วให้คะแนนโดยรวม จากนั้นให้นักเรียนทำความสะอาด นักเรียนจะไม่ค่อยช่วยกันทำความสะอาดครูว่ากล่าวตักเตือนแล้วให้มาทำความสะอาดจนเรียบร้อยถึงปล่อยกลับห้อง (ห่วงกินมากกว่าทำงาน)


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:30 GMT+7  
30 พย 2553
กอท ป 3 วันนี้สอนเรื่องการถนอมอาหาร นักเรียนเล่นกันหลังห้องตอนครูสอน ครูจับมาทำโทษหน้าห้องเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ทำให้คนอื่นๆก็จะเงียบ มีนักเรียนบางคนไปซ้อมรำ ทำให้เหลือนักเรียนเพียงไม่กี่คน แต่ครูก็สอนเท่าที่มี ส่วนคนที่ไปซ้อมรำครูให้งานไว้ที่รองหัวหน้าเพื่อให้นักเรียนกลับมาทำส่งได้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:33 GMT+7  
14 ธค 2553
กอทป 3 วันนี้สอนเรื่อง การทำผลไม้ดอง (มะม่วงดอง)วันนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ครูสุ่มให้นักเรียน วันนี้นักเรียนไม่มาเรียน 5 คน ทำให้ต้องจับกลุ่ม ขณะครูสาธิตนักเรียนข้างหน้าจะตั้งใจฟังส่วนข้างหลังไม่ค่อยฟังครูจึงใช้การเงียบนักเรียนก็จะเตือนกันเอง เมื่อสาธิตเสร็จครูให้แต่ละกลุ่มทำงานแต่ละคนจะแย่งกันทำ ไม่ค่อยทำงานเป็นกลุ่มครูจึงบอกวิธีการทำงานกลุ่มให้นักเรียน เมื่อทำเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนนำไปเก็บไว้ที่ห้อง เพื่อรอให้ครบกำหนดถึงจะเปิดทานได้


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:36 GMT+7  
21 ธค 2552
กอท ป 3 วันนี้สอนเรื่อง การประดิษฐ์ของเล่น ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน โดยวันนี้ให้นักเรียนร่วมกันคิดประดิษฐ์ของเล่นอะไรก็ได้ขึ้นมาหนึ่งชิ้น นักเรียนบางกลุ่มขอทำสองอย่าง ครูอนุญาตให้ทำได้ เมื่อคิดเสร็จครูให้นำเสนอแต่ละกลุ่มนำเสนอได้ดี แล้วท้ายชั่วโมงครูย้ำว่าต้องนำสิ่งของมาทำวันไหนเนื่องจากนักเรียนจะลืม


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:39 GMT+7  
28 ธค 2552
กอท ป 3 วันนี้สอนเรื่องการประดิษฐ์ของเล่น วันนี้ให้นักเรียนลงมือทำของเล่น โดยกลุ่มที่พร้อมส่งมีอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่ทำว่าว นอกนั้นทำไม่เสร็จ ต้องไปส่งอีกวันหนึ่ง อาจเนื่องด้วยเตรียมของมาไม่ครบ เพื่อนไม่ร่วมมือกันทำงาน ทำให้เสร็จไม่ทันกำหนดเวลาส่ง แต่ครูให้ส่งในวันต่อไปแต่คะแนนก็จะลดหลั่นตามกำหนดเวลา


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:41 GMT+7  
11 มค 2553
กอทป 3 วันนี้สอนเรื่อง การประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยให้ทำงานเป็นคู่ นักเรียนมักไม่อยากจะจับคู่กับเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ มีนักเรียนทะเลาะกันบ้าง แต่ก็สามารถทำงานได้ เมื่อเฉลยเสร็จนักเรียนขอให้ครูเล่าเรื่องผีให้ฟัง แต่เนื่องจากเวลาไม่พอ ครูจึงปล่อยนักเรียนให้ไปเรียนในวิชาต่อไป


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:44 GMT+7  
18 มค 2553
กอทป3 วันนี้สอนเรื่อง การประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ วันนี้ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดซึ่งนักเรียนช่วยกันระดมความคิดดีมาก จะมีเพียง 2-3 คนเท่านั้นที่ไม่ค่อยสนใจเรียนเล่นกัน ครูจึงทำโทษโดยการให้ไปวิ่งรอบสนาม 2 รอบ แล้วกลับมาเรียนใหม่ เมื่อครูแจกใบงานให้ทำนักเรียนตั้งใจทำมาก แต่จะมีเด็กนักเรียนทะเลาะกัน1 คู่ครูกล่าวตักเตือนแล้วให้ทำงานต่อ ทุกคนทำงานเสร็จส่งทันเวลาที่กำหนดให้


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
aiyarat


Posts: 124
Posted: 21/02/2010-11:47 GMT+7  
25 มค 2553
กอทป 3 วันนี้สอนเรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ วันนี้มีนักเรียนตีกัน 1 คู่ เนื่องจากด่าพ่อล้อแม่กัน ครูจึงให้ผอทำโทษทั้งคู่ ส่วนคนอื่นๆตั้งใจทำงานดีมาก และทำงานไวเสร็จทันกำหนดส่ง เมื่อทำงานเสร็จครูใช้คำถามในการสรุปนักเรียนก็สามารถตอบคำถามตอนท้ายที่ครูถามได้ดี


  View Profile of aiyarat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
Goto page ( 1 | 2 Next Page )


Reply Zone
About Posting All Registered users can post new topics and replies to this forum
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.