[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 

101599 Index : บันทึกหลังการสอนของ นางสาว วรารัตน์ วุฒิอินทร์ : ศิลปศึกษาชั้นป.2
 
101599 Board  Not logged in. Login.
  
Goto page ( 1 | 2 Next Page )
Author ศิลปศึกษาชั้นป.2
wararat


Posts: 118
Posted: 12/12/2009-15:14 GMT+7  
วิชาศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 12/12/2009-15:16 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ( แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานปั้น : การปั้นรูปทรงเรขาคณิต)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ เพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปทรงเรขาคณิต นักเรียนเข้าใจและสามารถสื่อความคิด จินตนาการแสดงความแตกต่างของรูปทรงเรขาคณิตด้วยวิธีการปั้น ออกมาเป็นงานศิลปะด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เริ่มสอนโดยให้นักเรียนร้องเพลงที่อยากจะร้องและเริ่มสนทนาเรื่องงานปั้น (ใครปั้นดินน้ำมัน ปั้นดินเหนียว) และเข้าเรื่องการปั้นรูปทรงเรขาคณิต คือ รูปทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม และทรงสามเหลี่ยม เมื่อสอนเสร็จแล้วจึงแจ้งกติกาการปั้น (ห้ามนำดินน้ำมันไปขว้างปาเพื่อน / ปั้นบนกระดาษรอง ห้ามนำดินน้ำมันมาผสมสีกัน) และแจกดินน้ำมันให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนนวดดินน้ำมันให้นิ่ม แล้วแบ่งดินน้ำมันเป็น 4 ส่วน และให้นักเรียนฝึกปั้น ดังนี้
ปั้นรูปทรงกลม
ปั้นทรงกระบอก
ปั้นทรงสี่เหลี่ยม
ปั้นทรงสามเหลี่ยม
ปั้นทรงกรวย
เมื่อนักเรียนได้ฝึกการปั้นเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนนำรูปทรงที่ตนเองปั้นทั้งหมดมาประกอบกันเป็นรูปร่างใหม่ที่มีความหมาย เช่น ทรงกระบอกกับทรงสามเหลี่ยมรวมกันเป็นรูปบ้าน เป็นต้น และให้นักเรียนนำเสนอผลงาน และท้ายชั่วโมงได้สอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอนเรื่องงานปั้น ปัญหาและอุปสรรคในการปั้นที่พบในวันนี้ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น
จากการเรียนการสอนในวันนี้นักเรียนสนุกสนานกับการปั้น และทำให้นักเรียนรู้จักรูปทรงเรขาคณิต และสามารถสื่อสารโดยการปั้นรูปทรงเรขาคณิตและนำรูปทรงเรขาคณิตมาประกอบเป็นรูปทรงใหม่ได้ นักเรียนสามารถปั้นรูปทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม และรูปทรงกรวยได้ แต่เมื่อให้นักเรียนนำรูปทรงต่างๆมาประกอบกันเป็นรูปร่างใหม่ที่มีความหมาย นักเรียนบางคนมักจะคิดไม่ได้ว่าจะนำรูปทรงเรขาคณิตนั้นมาประกอบกันเป็นรูปอะไรดี ครูจึงให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง


  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 12/12/2009-15:17 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ( แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง งานปั้น : การปั้นรูปนูนต่ำ นูนสูง)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ เพื่อให้นักเรียนบอกลักษณะของรูปปั้นนูนสูง นูนต่ำได้ นักเรียนเข้าใจและสามารถสื่อความคิด จินตนาการแสดงความแตกต่างของรูปปั้นลักษณะต่างๆออกมาเป็นงานศิลปะด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เริ่มสอนโดย ร้องเพลง ดอกลั่นทม และสนทนาเรื่องงานปั้น (รูปนูนสูง นูนต่ำ) ให้นักเรียนสังเกตดูภาพตัวอย่างการปั้นรูปนูนสูง นูนต่ำ ครูสาธิตการปั้นรูปนูนสูงและนูนต่ำให้นักเรียนดู พร้อมทั้งนำตัวอย่างการปั้นรูปนูนสูงและนูนต่ำให้นักเรียนดูเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง แจ้งกติกาการปั้น แจกดินน้ำมันให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนนวดดินน้ำมันให้นิ่ม แล้วแบ่งดินน้ำมันพอประมาณ และให้นักเรียนฝึกปั้น ดังนี้
ปั้นรูปนูนสูง
ปั้นรูปนูนต่ำ
เมื่อนักเรียนปั้นเสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง และบอกด้วยว่างานชิ้นไหนคือรูปนูนสูง งานชิ้นไหนคือรูปนูนต่ำ นักเรียนส่วนใหญ่เข้ารูปนูนสูง นูนต่ำ มีนักเรียน 2 คนที่ไม่ค่อยเข้าใจการปั้นรูปนูนสูงนูนต่ำ ครูจึงอธิบายซ้ำอีกครั้งเป็นการส่วนตัว และท้ายชั่วโมงได้สอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอนเรื่องงานปั้น ปัญหาและอุปสรรคในการปั้นที่พบในวันนี้ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น นักเรียนทุกคนสนใจงานปั้น และอยากปั้นแบบอิสระ ตามใจตนเอง เมื่อเรียนเสร็จแล้ว


  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 12/12/2009-15:17 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ( แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง งานปั้น : การปั้นรูปลอยตัว)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ เพื่อให้นักเรียนบอกลักษณะของรูปปั้นลักษณะรูปลอยตัวได้ นักเรียนเข้าใจและสามารถสื่อความคิด จินตนาการแสดงความแตกต่างของรูปปั้นลักษณะต่างๆออกมาเป็นงานศิลปะด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เริ่มสอนโดย สนทนาข่าวทั่วไปเรื่อง ข่าวเด็กน้อยใจแม่ไม่จัดงานวันเกิดให้ ทบทวนเรื่องการปั้นรูปนูนสูง นูนต่ำ และเริ่มสนทนาเรื่องงานปั้นลอยตัว ให้นักเรียนสังเกตดูภาพตัวอย่างการปั้นลอยตัว ครูสาธิตการปั้นรูปลอยตัวและนำมาเปรียบเทียบความแตกต่างกับการปั้นรูปนูนสูง นูนต่ำ แจ้งกติกาการปั้น นักเรียนนวดดินน้ำมันให้นิ่ม แล้วแบ่งดินน้ำมันพอประมาณ และให้นักเรียนฝึกปั้นรูปลอยตัวตามใจชอบคนละ 3 ชิ้น เช่น รูปสัตว์ บ้าน ภาชนะ ยานพาหนะ เป็นต้น เมื่อนักเรียนปั้นเสร็จแล้วให้นักเรียนนักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง และสอบถามความพึงพอใจในผลงานของตนเอง นักเรียนพึงพอใจในการปั้นของตนเอง มีนักเรียนบางคนไม่พึงพอใจในการปั้นของตนเอง เพราะว่า ไม่มีรับดินน้ำมันสีที่ตนเองต่ช้องการมาใช้ในงานปั้น


  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 12/12/2009-15:18 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ( แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง งานปั้น : งานปั้นของใช้ในบ้าน)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถปั้นรูปร่างลักษณะต่างๆได้ นักเรียนเข้าใจและสามารถสังเกต สื่อความคิด จินตนาการแสดงความแตกต่างของรูปปั้นลักษณะต่างๆออกมาเป็นงานศิลปะด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เริ่มสอนโดย เล่านิทานวันพ่อ และเริ่มสนทนาเรื่องของใช้ในบ้านของนักเรียนแต่ละคน ให้นักเรียนสังเกตดูภาพของใช้ในบ้าน ครูสาธิตการปั้นของใช้ในบ้าน คือ กระทะ หม้อ วิทยุ เป็นต้น และ แจ้งกติกาการปั้น แจกดินน้ำมันให้นักเรียนและนักเรียนนวดดินน้ำมันให้นิ่ม แล้วแบ่งดินน้ำมันพอประมาณ และให้นักเรียนฝึกปั้นของใช้ในบ้านตามใจตนเอง มาคนละ 3 ชิ้น และให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง และสอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอนเรื่องงานปั้น ปัญหาและอุปสรรคในการปั้นที่พบในวันนี้ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น พบว่า นักเรียนสนุกกับงานปั้น โดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิงจะรวมกลุ่มกันปั้นของใช้ในบ้านและนำมาเล่นเป็นเรื่องราว พ่อ แม่ ลูก มีนักเรียนบางคนขาดความมั่นใจในตนเอง ต้องคอยถามครูทุกครั้งว่าปั้นอย่างนี้ใช่มั้ยคะ ปั้นอย่างไงดีคะ ครูจึงบอกให้นักเรียนปั้นตามที่ตนเองจินตนาการไว้ ให้เหมือนมากที่สุด


  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 12/12/2009-15:18 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 7 ธันวาคม 2552 หยุดชดเชยวันพ่อ

  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 03/03/2010-02:19 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 14 ธันวาคม 2552 แผนการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์กับงานศิลปะ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนวาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ สิ่งก่อสร้างได้

ทักทายนักเรียนทั่วไป เล่าทานเรื่องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง “ชำระค่าบริการเรียนร้อยแล้วด้วยนมหนึ่งแก้ว” สนทนาเรื่องของใช้ในห้องเรียน มีอะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนออกมาวาดภาพบนกระดานทีละคน และครูชี้แนะเติมเต็มส่วนที่บกพร่องให้สมบูรณ์สนทนาเรื่องบรรยากาศในเมืองเชียงใหม่ มีสถานที่สำคัญอะไรบ้าง (วัด โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า บ้านเรือน) แล้วให้นักเรียนออกมาวาดภาพบนกระดานทีละคน และครูชี้แนะเติมเต็มส่วนที่บกพร่องให้สมบูรณ์ให้นักเรียนสังเกตสิ่งรอบๆตัวว่ามีสิ่งใดบ้างที่สามารถนำมาวาดเป็นภาพได้ ให้นักเรียนวาดภาพคนมาส่งคนละ 10 ภาพติดโชว์ผลงานของนักเรียนที่ได้คะแนนดีสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้ คือ สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะได้ถ้าเรารู้จักสังเกต และใช้ความคิดสร้างสรรค์

เมื่อให้นักเรียนวาดภาพบนกระดาน นักเรียนส่วนใหญ่มองภาพของจริงแล้ววาดออกมาได้ แต่ยังขาดการสังเกตในรายละเอียด นักเรียนจะวาดออกมาได้รูปร่าง รูปทรงของของสิ่งนั้น แต่ยังไม่มองละเอียดว่ามีส่วนโค้ง มีลายอะไรบ้าง ครูจึงแนะนำให้นักเรียนสังเกตและต่อเติมให้นักเรียนดู นักเรียนมีพัฒนาการในการวาดภาพจากกระดานลงในกระดาษมีลายเอียดเพิ่มขึ้น


  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 03/03/2010-02:20 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 21 ธันวาคม 2552 แผนการเรียนรู้ เรื่อง การทำการ์ด Pop up1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การนำความรู้เรื่องศิลปะ การวาดภาพ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างการ์ดอวยพร และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ์ดอวยพรที่ตนเองสร้างขึ้นได้

ทักทายนักเรียนทั่วไป สนทนาเรื่องการทำการ์ด Pop up (ใครเคยทำทำ Pop upมาแล้วบ้าง งานอะไรบ้างที่เคยทำ)อธิบายเรื่องการทำการ์ด Pop up โดยสาธิตการใช้กรรตัดกระดาษ แล้วนำภาพมาติดให้ พอเปิดการ์ดรูปนั้นจะเด้งออกมาจากการ์ด แล้วให้นักเรียนฝึกทำ Pop upให้นักเรียนทำการ์ด Pop up การ์ดอวยพร วันขึ้นปีใหม่ สอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอนเรื่องการทำการ์ด Pop upปัญหาและอุปสรรคในในวันนี้ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น สอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอนเรื่องงานปะติด ปัญหาและอุปสรรคในการทำ Pop up ที่พบในวันนี้ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น
นักเรียนตื่นเต้นกับการทำ pop up และกระตือรือร้น ตั้งในการทำงาน งานออกมาดีมาก นักเรียนส่วนใหญ่ทำการ์ดอวยพรให้คุณครูประจำชั้น


  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 03/03/2010-02:20 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 28 ธันวาคม 2552 แผนการเรียนรู้ เรื่อง การทำการ์ด Pop up (2)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การนำความรู้เรื่องศิลปะ การวาดภาพ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างการ์ดอวยพร และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ์ดอวยพรที่ตนเองสร้างขึ้นได้

ทักทายนักเรียนทั่วไป เล่นเกม class >>yes / Teach>>ok ทบทวนเรื่องการทำการ์ด Pop up ในชั่วโมงที่แล้ว อธิบายเรื่องการทำการ์ด Pop up2 แล้วให้นักเรียนฝึกทำ Pop up2 ให้นักเรียนทำการ์ด Pop up วันเกิด โดยให้นักเรียนระบายสีรูปภาพที่ครูแจกให้ ระบายให้สวยงาม แล้ว นำรูปภาพนั้นมาติดลงบนกระดาษหน้าปกสีสวย โดยพับครึ่งรูปภาพแล้วทากาวติดครึ่งเดียว เพื่อให้อีกครึ่งหนึ่งโผล่ออกมาจากตัวการ์ด และเขียนคำอวยพรข้างในการ์ด สอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอนเรื่องการทำการ์ด Pop upปัญหาและอุปสรรคในการปะติดที่พบในวันนี้ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น สอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอนเรื่องงานปะติด ปัญหาและอุปสรรคในการทำ Pop up ที่พบในวันนี้ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น
จากการสังเกต ในการเรียนศิลปะส่วนใหญ่ นักเรียนจะตั้งใจทำงาน เพราะ นักเรียนชอบวิชาศิลปะ งานประดิษฐ์ นักเรียนจะสนใจและตั้งใจทำงาน งานจึงออกมาดี สามารถนำมาโชว์ และจัดบอร์ดได้  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
wararat


Posts: 118
Posted: 03/03/2010-02:20 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน วันที่ 4 มกราคม 2553 แผนการเรียนรู้ เรื่อง งานปะติด1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการ ปะติด สามารถปะติดเศษกระดาษ และสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นงานศิลปะด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ทักทายนักเรียนทั่วไป (วันปีใหม่) เล่นเกม Class>>Yes / Teach>>Ok สนทนาเรื่องการปะติด (ใครเคยทำงานปะติดมาแล้วบ้าง งานอะไรบ้างที่เคยทำ)อธิบายเรื่องการฉีกกระดาษ ควรฉีกอย่างไร แล้วให้นักเรียนฝึกฉีกกระดาษให้นักเรียนนำใบงานปะติดมาติดเทปกาวกับฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อไม่ให้ใบงานเลื่อนอธิบายเรื่องการปะติด และให้นักเรียนลองปะติดกระดาษ วันนี้ปะติดกระดาษเป็นเรื่องราวโดยมีภาพให้นักเรียน สอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอนเรื่องงานปะติด ปัญหาและอุปสรรคในการปะติดที่พบในวันนี้ และวิธีการแก้ไขปัญหานั้น นักเรียนนำงานมาเก็บไว้และทำต่อในชั่วโมงหน้า


นักเรียนส่วนใหญ่ปะติดออกมาได้ดีสวยงาม จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีสมาธิสั้น คือ กลุ่มที่ซุกซน ไม่อยู่นิ่ง จะทำงานปะติดไม่สำเร็จ งานปะติดถือได้ว่าเป็นการเชคสมาธิและความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน  View Profile of wararat      Edit/Delete This Post   Reply with quote
Goto page ( 1 | 2 Next Page )


Reply Zone
About Posting All Registered users can post new topics and replies to this forum
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.