[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    Register    Edit Profile    FAQ  
 Edit Your Preferences    Private Messages    Memberslist    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 

101599 Index : บันทึกหลังสอนของ นางสาว นรีพร ขุ่ยอาภัย : บันทึกหลังการสอนวิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข
 
101599 Board  Not logged in. Login.
  
Goto page ( 1 | 2 Next Page )
Author บันทึกหลังการสอนวิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข
doisaket


Posts: 100
Posted: 23/12/2009-08:32 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน ๔/๑๑/๕๒
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. ๔ ข
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

สัปดาห์แรกของภาคเรียน ยังไม่มีการเรียนการสอนเท่าที่ควร เนื่องจากในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทางโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ร่วมกับโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับอำเภอ) ขึ้น เพื่อหาตัวแทนโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับอำเภอไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป และทางโรงเรียนได้ถูกจัดให้เป็นสถานที่ในการแข่งขันด้วย จึงต้องมีการจัดสถานที่ให้พร้อม และฝึกซ้อมนักเรียนที่ต้องเข้าแข่งขันด้วย
ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันด้วย คือ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง และการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีรายชื่อดังต่อไปนี้
สวนถาดแบบแห้ง
เด็กชายมิตรไมตรี ศุภวุฒิ ชั้น ป. ๖ ข
เด็กชายชาติสยาม พวงสายจันทร์ ชั้น ป. ๖ ข
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิทธิคำ ชั้น ป. ๕ ข
สวนถาดแบบชื้น
เด็กหญิงสุภัสสร แสนหวี ชั้น ป. ๔ ก
เด็กหญิงชนิสรา ติห้วย ชั้น ป. ๔ ก
เด็กหญิงกนกพร เลิศลักษณ์วิบูลย์ ชั้น ป. ๔ ข


  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 23/12/2009-08:33 GMT+7  
บันทึกหลังการสอน ๑๑/๑๑/๕๒ ชั้น ป. ๔ ข
หน่วยที่ ๒ ซ่อมไว้ใช้ดี (การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้)
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ให้นักเรียนไปทำธุระส่วนตัว ๕ นาที วันนี้มีนักเรียนขาด ๑ คน คือ เด็กชายยุทธนา สัมพันธ์ เมื่อนักเรียนเข้าห้องเรียนครบแล้ว จึงเริ่มสอน ขั้นนำ ครูสนทนากับนักเรียนว่า ใครรู้จักเครื่องมือ เครื่องใช้งานช่างอะไรบ้าง นักเรียนส่วนใหญ่ตอบ จอบ ขวาน ค้อน มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อ วาราดา ตอบ เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด จึงถามกลับไปว่า รู้จักได้อย่างไร เธอตอบว่า จำมาจากในโทรทัศน์ จากนั้นสำรวจความเห็นของนักเรียนว่า “ถ้านักเรียนพบว่าเครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในบ้านชำรุดเสียหาย นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร” ส่วนใหญ่ตอบ บอกคุณพ่อให้มาซ่อม หรือให้ช่างซ่อมแซม ขั้นสอน ครูแจกใบงานให้นักเรียน โดยให้ศึกษารูปภาพอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ จากนั้นจึงค่อยอธิบายเรื่องความสำคัญของการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย ในระหว่างการสอน ธนาเทพ ขออนุญาตร้องเพลงอ๊อด อ๊อด จึงให้ธนาเทพออกมาร้องเพลงอ๊อด อ๊อด ให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียนฟัง เหลือเวลาประมาณ ๒๐ นาที มอบหมายงานให้นักเรียนเขียนโทษของการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ชำรุดเสียหาย ส่งท้ายชั่วโมง ถ้าหากทำไม่เสร็จให้กลับไปทำเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งในวันพรุ่งนี้ ขั้นสรุป แอนนา และ ศรารีย์ ออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนให้เพื่อน ๆ ฟัง


  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 24/12/2009-15:12 GMT+7  
วันพุธ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สอนเรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่าย (ชั่วโมงที่ ๑) นักเรียนมาเรียนครบ
ขั้นนำ
ครูสนทนากับนักเรียนและสอบถามว่า ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง แล้วนักเรียนทำอย่างไร
- หกล้มจนเสื้อขาด
- เล่นฟุตบอลกางเกงขาด
- เล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่น แล้วกระโปรง / กางเกง เกี่ยวเครื่องเล่นขาด
นักเรียนยกมือขึ้นตอบ (คำตอบที่ตอบมากที่สุด) ให้แม่ซ่อมแซมด้วยการเย็บ
ขั้นสอน
ครูอธิบายความหมายของการซ่อมแซม และบอกวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่าย มีทั้งหมด ๖ วิธี ได้แก่ การเนา การสอย การด้นถอยหลัง การปะ การชุน และการทำคัตเวิร์ด พร้อมทั้งชูรูปภาพประกอบการอธิบายบนกระดาน นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด จากนั้นมอบหมายงานให้เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
- เศษผ้า ขนาด ๑๐ * ๑๕ เซนติเมตร - ด้าย
- เข็ม - กรรไกร
นำมาในชั่วโมงต่อไป จะเรียนเรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายด้วยวิธีการเนา ซึ่งเป็นวิธีการเย็บผ้าที่ง่ายที่สุด
ขั้นสรุป
ศิริภพ แสนจ๊ะ ออกมาสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียนฟัง และครูสรุปอีกครั้ง พร้อมทั้งย้ำเตือนนักเรียนในเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไป


  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 24/12/2009-15:13 GMT+7  
วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. วันนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
ภาคเช้า
- ประกอบพิธีสถาปนาลูกเสือไทย ณ อาคารเอนกประสงค์
- จิตอาสารอบโรงเรียน (รับผิดชอบโดยนักเรียนระดับประถมศึกษา)
- จิตอาสาที่วัดดอยสะเก็ด (รับผิดชอบโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา)
ภาคบ่าย
- เครื่องดื่มโอวัลติน มาแจกโอวัลตินให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ดื่มฟรี)
- ดูภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง กำเนิดพี่มอลล์ ความยาวประมาณ ๔๕ นาที
- กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล


  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 24/12/2009-15:13 GMT+7  
วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ วิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. นักเรียนชั้น ป. ๔ – ป. ๖ ขึ้นไปยังห้องจริยธรรม เพื่อเข้ารับการอบรมเรื่อง การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย จากวิทยากรของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ชั้น ป. ๔ ข จึงไม่ได้เรียนในวันนี้ ทำให้เรียนช้ากว่าห้อง ป. ๔ ก ๑ ชั่วโมง

  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 24/12/2009-15:14 GMT+7  
วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ วิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ไม่มีการเรียนการสอนในระดับชั้น ป. ๔ – ป. ๖ เนื่องจากคณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านควายไทย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และสวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ทั้งวัน ๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.)

  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 24/12/2009-15:15 GMT+7  
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ วิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สอนเรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายด้วยวิธีการเนา (นักเรียนขาด ๑ คน)
ขั้นนำ
ครูตรวจอุปกรณ์ที่ให้นักเรียนเตรียมมา ปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวน ๑๕ คน ไม่นำอุปกรณ์มา จึงลงโทษโดยการตี ๒ ที ปรับเงิน ๒ บาท (เก็บเป็นเงินห้อง) ทำตามที่ได้ตกลงกันไว้ เพราะนักเรียนเป็นผู้ให้คำมั่นสัญญาเอง ครูให้นักเรียนยืมอุปกรณ์ใช้ (เข็ม และด้าย) ส่วนผ้าครุแจกให้
ขั้นสอน
ครูสาธิตวิธีการเนาให้แก่นักเรียน โดยการเนา คือ การซ่อมแซมเสื้อผ้าแบบง่ายที่สุด นิยมเย็บแบบชั่วคราว เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของผ้าที่ต้องทำการเย็บประกบติดกัน จากนั้นครูวาดภาพการเนาผ้าบนกระดาน พร้อมทั้งชูรูปภาพการเนาผ้าให้นักเรียนดู และให้นักเรียนปฏิบัติตาม ซึ่งจะมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เนาผ้าได้สวยที่สุด ๒ รางวัล (ดินสอไม้) ครูเดินดูการปฏิบัติงานของนักเรียน และให้คำแนะนำในการทำ นักเรียนที่เย็บเสร็จแล้วนำผลงานมาส่งครู เพื่อตรวจดูความถูกต้องและให้คะแนน แล้วนำเทปกาวติดผ้าที่เนานั้นลงในสมุด ท้ายชั่วโมงครูแจ้งให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาเหมือนเดิม จะเรียนเรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ่าอย่างด้วยวิธีการสอย
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้

*** หมายเหตุ แอนนา แสนหวี , ก้องเกียรติ ธิสา เนาผ้าได้สวยงาม จึงได้รับรางวัล (เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ช่วยกันตัดสิน)


  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 24/12/2009-15:16 GMT+7  
วันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ วิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ในภาคบ่ายของวันนี้ ไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากชาวต่างชาติจาก Asia’s Hope Foundation (มูลนิธินิมิตเอเชีย) ซึ่งเป็นศูนย์ชาวเขา มาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 04/01/2010-16:09 GMT+7  
วันพุธ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ วิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สอนเรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายด้วยวิธีการสอย (นักเรียนขาดเรียน ๑ คน)
ขั้นนำ
ครูทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา และตรวจดูอุปกรณ์ที่ให้นักเรียนเตรียมมา ปรากฏว่า มีนักเรียนที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มา จำนวน ๕ คน (คนเดิมอีกแล้ว) ลงโทษโดยการตี ๒ ที ปรับเงิน ๒ บาท (เก็บเป็นเงินของห้อง) และแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ เพราะขาดความรับผิดชอบหลายครั้งแล้ว จากนั้นแจ้งหัวข้อที่เรียนในวันนี้ คือ การสอย
ขั้นสอน
ครูชูรูปภาพการสอยให้นักเรียนดู และอธิบายว่า การสอย เหมาะสำหรับการเย็บที่ต้องการความประณีตสวยงาม ใช้เมื่อต้องการเย็บชายเสื้อ ชายกางเกง หรือชายกระโปรง เนื่องจากเป็นการเย็บที่มีความละเอียด เย็บให้เห็นด้ายน้อยที่สุด พร้อมทั้งสาธิตการเย็บให้นักเรียนดูเป็นขั้นตอน และวาดรูปประกอบบนกระดานเพิ่มเติม จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูนักเรียนปฏิบัติงาน ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา และแนะนำเมื่อนักเรียนสอบถาม หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วให้นำมาส่งครูเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย และนำไปติดลงในสมุด ในชั่วโมงต่อไปเตรียมอุปกรณ์มาเหมือนเดิม จะเรียนเรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการด้นถอยหลัง
ขั้นสรุป
วาราดา คำแข่ง จัว และ นารี ออกมาโชว์ชิ้นงานให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนดู เนื่องจากทำได้สวยงาม ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติ พร้อมทั้งช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ด้วย และครูย้ำให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาด้วยอีกครั้ง ป้องกันการลืม


  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
doisaket


Posts: 100
Posted: 12/01/2010-10:04 GMT+7  
วันพุธ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ วิชา กอท. ชั้น ป. ๔ ข เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สอนเรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายด้วยวิธีการด้นถอยหลัง การปะ การชุน และการทำคัตเวิร์ต (รวบ ๔ ชั่วโมง) นักเรียนขาดเรียน ๑ คน
ขั้นนำ
ครูกล่าวทักทายสวัสดีปีใหม่นักเรียน แจกขนม และทบทวนความรู้เดิม จากนั้นแจ้งให้นักเรียนทราบหัวข้อที่เรียนในวันนี้ คือ การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายด้วยวิธีการด้นถอยหลัง การปะ การชุน และการทำคัตเวิร์ต เนื่องจากห้อง ป. ๔ ข เรียนช้ากว่าห้อง ป. ๔ ก ไป ๑ ชั่วโมง ต้องสอนให้ทันตามกำหนดเวลาในแผนการสอน นักเรียนจึงไม่ต้องลงมือปฏิบัติ เพราะจะทำให้ปฏิบัติงานไม่ทัน ครูจึงมีตัวอย่างจริงมาให้นักเรียนดู เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน และง่ายต่อการสอน
ขั้นสอน
ครูอธิบายวิธีการด้นถอยหลัง การตัดปะผ้า การชุน และการทำคัตเวิร์ต ให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งนำตัวอย่างการซ่อมแซมเสื้อผ้าวิธีนั้น ๆ ให้นักเรียนดูประกอบการอธิบาย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น จากนั้นเวลาที่เหลือให้นักเรียนทำงานที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ นักเรียนคนไหนเย็บซ่อมแซมวิธีใดไม่ได้ ให้ออกมาถามครู และนำชิ้นงานที่ค้างมาส่งภายในชั่วโมงนี้เท่านั้น
ขั้นสรุป
ครูสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ และแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ในชั่วโมงต่อไปครูจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาทั้งหมด โดยจะมีแบบฝึกหัดให้ทำ เพื่อทบทวนความรู้ให้พร้อมที่จะนำไปสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ – ๒๒ มกราคม ๕๓ ที่จะถึงนี้
*** หมายเหตุ เด็กชายณัฐวุฒิ และเด็กชายธนาเทพ หนีเรียนไปดูการ์ตูนที่ห้องภาพยนตร์กับนักเรียนห้อง ป. ๕ ข ครูผู้สอนจึงไปตามให้กลับมาเรียนและลงโทษโดยให้ทำความสะอาดห้องเรียน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์


  View Profile of doisaket      Edit/Delete This Post   Reply with quote
Goto page ( 1 | 2 Next Page )


Reply Zone
About Posting All Registered users can post new topics and replies to this forum
Name/Email:
Write Message Here:

BBcode:
Smilies:
All Smilies
Options: Disable HTML on this Post
Disable BBcode on this Post
Disable Smilies on this Post
Show signature (This can be altered or added in your profile)

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
Lock this Topic Move this Topic Delete this Topic Sticky

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.