[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
GameCivil Game Center ได้ Update Game ใหม่ๆ
มากมายกว่า 200 games เชิญร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ครับ
 Home    สมัครสมาชิก    แก้ไขข้อมูลส่วนตัว    คำถามที่พบบ่อย  
 แก้ไขลักษณะหน้าจอ    ข้อความส่วนตัว    สมาชิกในบอร์ด    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 VIP Hosting    My Board    File2Go    My Game    Unitopic    Free Domain  
 

ความปลอดภัยภันในวิชาชีพ Index : บันทีกหลังเรียน : บันทึกหลังการเรียน 9/07/2554
 
ความปลอดภัยภันในวิชาชีพ เว็บบอร์ด  ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม. เข้าสู่ระบบ.
  

Close Ads Close
 Game Update
 [Play Now]


 
 
 
 
 

บันทึกหลังการเรียน 9/07/2554

เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้


  โดย noi
  โพสต์เมื่อ: 09/07/2011-11:37 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ noi    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
  

 

 

ส่งบันทึกหลังการเรียนคะ...
ศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์ รหัส 530232238บันทึกหลังเรียน.doc
[Click]  โดย siriwan
  โพสต์เมื่อ: 09/07/2011-22:39 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ siriwan    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
     วันนี้เครียดกันมั้ย เล่นบอร์ดแล้วยังเครียด มาเล่นเกมส์แก้เครียดกัน ไปลุยกันเลย :)
 ได้เข้าไปศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยทำให้สรุปได้ว่ามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ทฤษฎีโดมิโนโดย H.w.Heinrich เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับเหตุการณ์อื่นๆ
2. ทฤษฎีสาเหตุทวีคูณ Dan Peterson การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งยังไม่เพียงพอ
3. ทฤษฎีความโน้มเอียง ของการเกิดอุบัติภัย โดย Major Greenwood และ Hilda M.woods
4. ทฤษฎีการผันแปรของชีวิต โดย Thomas H. Holmes
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญหาสังคม ได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวแคนนาดา ชื่อ Albert bandura แนวคิดพื้นฐานคือ Bandura
6. ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล Ajzn & Fishbein
7. ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ
8. ทฤษฎีความล้า
ประเภทของอุบัติภัย 4 ประเภทด้วยกัน คือ
1. อุบัติภัยจากการจราจร
2. อุบัติภัยทางการทำงาน
3. อุบัติภัยภายในบ้าน
4. อุบัติภัยในสาธารณสถาน


  โดย arunya
  โพสต์เมื่อ: 16/07/2011-18:48 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ arunya    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
  


ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องอุบัติภัยต่างๆว่ามีผู้ที่เสนอทฤษฎีไว้หลากหลายทฤษฎีด้วยกัน ได้ทราบถึงรายละเอียดทฤษฎีต่างๆเหล่านั้น และจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อค้นคว้างานเกี่ยวกับอุบัติภัยต่างๆ อาทิเช่น อุบัติภัยทางจราจร อุบัติภัยทางการทำงาน เป็นต้น และนำเสนอแก่เพื่อนในชั้นเรียน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจและกระจ่างในเนื้อหามากยิ่งขึ้น


  โดย BussabA
  โพสต์เมื่อ: 22/07/2011-23:28 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ BussabA    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
  อุบัติภัย 4 ประเภท ที่เกิดบ่อยๆในชิวิตทุกคน
1. อุบัติภัยจากการจราจร 2. อุบัติภัยทางการทำงาน
3. อุบัติภัยภายในบ้าน 4. อุบัติภัยในสาธารณสถาน
ถ้าเรารู้จัก ระวังตัวตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นน้อยลง


  โดย ta_kriang
  โพสต์เมื่อ: 23/07/2011-00:06 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ ta_kriang    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
 


ได้ทราบทฤษฎีร์เรื่องอุบัติภัยต่างๆ เช่น อุบัติภัยจราจร อุบัติภัยทางการทำงาน อุบัติภัยภายในบ้าน อุบัติภัยในสาธารณะ การป้องกันตัวเองและผุ้คนรอบข้างไม่ให้เกิดอุบัติภัยที่กล่าวมานี้ เราต้องมีสติ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับให้ถูกต้องตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด และไม่ประมาทเราสามารถมีชีวิตยาวนานได้มากทีเดียว


  โดย chayapa
  โพสต์เมื่อ: 25/07/2011-21:24 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ chayapa    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
 


ได้ทราบความหมายของ อุบัติเหตุ ซึ่งได้หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่แห่งหนึ่ง เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ อุบัติเหตุเป็นผลเชิงลบของความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไว้แต่แรก โดยพิจารณาจากปัจจัยสาเหตุต่าง ๆ อันที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
ทำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุภายในบ้านหรืออุบัติเหตุทางจารจร ซึ่งแล้วมาจากความประมาณของมนุษย์มากที่สุด ดังนั้นทำให้คิดได้ว่าการที่จะทำอะไรสักอย่างต้องคิด และไตร่ตรองอย่างรอบครอบเพื่อตัวเองและคนรอบข้างที่จะโดยผลกระทบกับการกระทำของเราเอง โดยการตั้งมั่นและมีสติตลอดเวลาในการใชีชีวิต โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางจารจรซึ่งนำความ ความสูญเสียมากที่สุดชนิดหนึ่ง ปฏิบัติตามกฏระเบียน ตามกฏหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และไม่อยู่บนความประมาณ


  โดย tharathip
  โพสต์เมื่อ: 26/07/2011-11:06 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ tharathip    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
 


ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องอุบัติภัยต่างๆว่ามีผู้ที่เสนอทฤษฎีไว้หลากหลายทฤษฎีด้วยกัน อาทิเช่น อุบัติภัยทางจราจร อุบัติภัยทางการทำงาน เป็นต้น และนำเสนอแก่เพื่อนในชั้นเรียน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจและกระจ่างในเนื้อหาและได้เข้าไปศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยทำให้สรุปได้ว่ามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ทฤษฎีโดมิโนโดย H.w.Heinrich เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับเหตุการณ์อื่นๆ
2. ทฤษฎีสาเหตุทวีคูณ Dan Peterson การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งยังไม่เพียงพอ
3. ทฤษฎีความโน้มเอียง ของการเกิดอุบัติภัย
4. ทฤษฎีการผันแปรของชีวิต
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญหาสังคม ได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวแคนนาดา ชื่อ Albert bandura แนวคิดพื้นฐานคือ Bandura
6. ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
7. ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ
8. ทฤษฎีความล้า


  โดย ชนันท์วิไล
  โพสต์เมื่อ: 22/09/2011-10:17 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ ชนันท์วิไล    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
 


Reply Zone
เกี่ยวกับการโพสต์ ผู้เยี่ยมชม สามารถโพสต์ โดยใส่ชื่อหรืออีเมล์ที่ต้องการ
ชื่อ/อีเมล์:
ข้อความ:

แท็กพิเศษ:
ลักษณะอารมณ์:
All Smilies
การทำงานเสริม: ไม่ใช้งาน HTML ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน แท็กพิเศษ ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน ลักษณะอารมณ์ ในการโพสต์นี้
แสดงลายเซ็น

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
ห้ามใช้งานกระทู้นี้ ย้ายกระทุ้นี้ ลบกระทู้นี้ กระทู้ปักหมุด

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Advertisement. Contact Us.