[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    สมัครสมาชิก    แก้ไขข้อมูลส่วนตัว    คำถามที่พบบ่อย  
 แก้ไขลักษณะหน้าจอ    ข้อความส่วนตัว    สมาชิกในบอร์ด    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 

ความปลอดภัยภันในวิชาชีพ Index : บันทีกหลังเรียน : บันทึกหลังการเรียน 9/07/2554
 
ความปลอดภัยภันในวิชาชีพ เว็บบอร์ด  ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม. เข้าสู่ระบบ.
  

บันทึกหลังการเรียน 9/07/2554

เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้


  โดย noi
  โพสต์เมื่อ: 09/07/2011-11:37 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ noi    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
  

 

 

ส่งบันทึกหลังการเรียนคะ...
ศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์ รหัส 530232238บันทึกหลังเรียน.doc
[Click]  โดย siriwan
  โพสต์เมื่อ: 09/07/2011-22:39 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ siriwan    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
     วันนี้เครียดกันมั้ย เล่นบอร์ดแล้วยังเครียด มาเล่นเกมส์แก้เครียดกัน ไปลุยกันเลย :)
 ได้เข้าไปศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยทำให้สรุปได้ว่ามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ทฤษฎีโดมิโนโดย H.w.Heinrich เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับเหตุการณ์อื่นๆ
2. ทฤษฎีสาเหตุทวีคูณ Dan Peterson การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งยังไม่เพียงพอ
3. ทฤษฎีความโน้มเอียง ของการเกิดอุบัติภัย โดย Major Greenwood และ Hilda M.woods
4. ทฤษฎีการผันแปรของชีวิต โดย Thomas H. Holmes
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญหาสังคม ได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวแคนนาดา ชื่อ Albert bandura แนวคิดพื้นฐานคือ Bandura
6. ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล Ajzn & Fishbein
7. ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ
8. ทฤษฎีความล้า
ประเภทของอุบัติภัย 4 ประเภทด้วยกัน คือ
1. อุบัติภัยจากการจราจร
2. อุบัติภัยทางการทำงาน
3. อุบัติภัยภายในบ้าน
4. อุบัติภัยในสาธารณสถาน


  โดย arunya
  โพสต์เมื่อ: 16/07/2011-18:48 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ arunya    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
  


ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องอุบัติภัยต่างๆว่ามีผู้ที่เสนอทฤษฎีไว้หลากหลายทฤษฎีด้วยกัน ได้ทราบถึงรายละเอียดทฤษฎีต่างๆเหล่านั้น และจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อค้นคว้างานเกี่ยวกับอุบัติภัยต่างๆ อาทิเช่น อุบัติภัยทางจราจร อุบัติภัยทางการทำงาน เป็นต้น และนำเสนอแก่เพื่อนในชั้นเรียน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจและกระจ่างในเนื้อหามากยิ่งขึ้น


  โดย BussabA
  โพสต์เมื่อ: 22/07/2011-23:28 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ BussabA    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
  อุบัติภัย 4 ประเภท ที่เกิดบ่อยๆในชิวิตทุกคน
1. อุบัติภัยจากการจราจร 2. อุบัติภัยทางการทำงาน
3. อุบัติภัยภายในบ้าน 4. อุบัติภัยในสาธารณสถาน
ถ้าเรารู้จัก ระวังตัวตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นน้อยลง


  โดย ta_kriang
  โพสต์เมื่อ: 23/07/2011-00:06 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ ta_kriang    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
 


ได้ทราบทฤษฎีร์เรื่องอุบัติภัยต่างๆ เช่น อุบัติภัยจราจร อุบัติภัยทางการทำงาน อุบัติภัยภายในบ้าน อุบัติภัยในสาธารณะ การป้องกันตัวเองและผุ้คนรอบข้างไม่ให้เกิดอุบัติภัยที่กล่าวมานี้ เราต้องมีสติ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับให้ถูกต้องตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด และไม่ประมาทเราสามารถมีชีวิตยาวนานได้มากทีเดียว


  โดย chayapa
  โพสต์เมื่อ: 25/07/2011-21:24 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ chayapa    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
 


ได้ทราบความหมายของ อุบัติเหตุ ซึ่งได้หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่แห่งหนึ่ง เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ อุบัติเหตุเป็นผลเชิงลบของความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไว้แต่แรก โดยพิจารณาจากปัจจัยสาเหตุต่าง ๆ อันที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
ทำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุภายในบ้านหรืออุบัติเหตุทางจารจร ซึ่งแล้วมาจากความประมาณของมนุษย์มากที่สุด ดังนั้นทำให้คิดได้ว่าการที่จะทำอะไรสักอย่างต้องคิด และไตร่ตรองอย่างรอบครอบเพื่อตัวเองและคนรอบข้างที่จะโดยผลกระทบกับการกระทำของเราเอง โดยการตั้งมั่นและมีสติตลอดเวลาในการใชีชีวิต โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางจารจรซึ่งนำความ ความสูญเสียมากที่สุดชนิดหนึ่ง ปฏิบัติตามกฏระเบียน ตามกฏหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และไม่อยู่บนความประมาณ


  โดย tharathip
  โพสต์เมื่อ: 26/07/2011-11:06 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ tharathip    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
 


ในสัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องอุบัติภัยต่างๆว่ามีผู้ที่เสนอทฤษฎีไว้หลากหลายทฤษฎีด้วยกัน อาทิเช่น อุบัติภัยทางจราจร อุบัติภัยทางการทำงาน เป็นต้น และนำเสนอแก่เพื่อนในชั้นเรียน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจและกระจ่างในเนื้อหาและได้เข้าไปศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยทำให้สรุปได้ว่ามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ทฤษฎีโดมิโนโดย H.w.Heinrich เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับเหตุการณ์อื่นๆ
2. ทฤษฎีสาเหตุทวีคูณ Dan Peterson การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งยังไม่เพียงพอ
3. ทฤษฎีความโน้มเอียง ของการเกิดอุบัติภัย
4. ทฤษฎีการผันแปรของชีวิต
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญหาสังคม ได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวแคนนาดา ชื่อ Albert bandura แนวคิดพื้นฐานคือ Bandura
6. ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
7. ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ
8. ทฤษฎีความล้า


  โดย ชนันท์วิไล
  โพสต์เมื่อ: 22/09/2011-10:17 GMT+7  
   ชมข้อมูลของ ชนันท์วิไล    แก้ไข/ลบ กระทู้นี้  ตอบกลับด้วย quote
 


Reply Zone
เกี่ยวกับการโพสต์ ผู้เยี่ยมชม สามารถโพสต์ โดยใส่ชื่อหรืออีเมล์ที่ต้องการ
ชื่อ/อีเมล์:
ข้อความ:

แท็กพิเศษ:
ลักษณะอารมณ์:
All Smilies
การทำงานเสริม: ไม่ใช้งาน HTML ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน แท็กพิเศษ ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน ลักษณะอารมณ์ ในการโพสต์นี้
แสดงลายเซ็น

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
ห้ามใช้งานกระทู้นี้ ย้ายกระทุ้นี้ ลบกระทู้นี้ กระทู้ปักหมุด

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.